Asikkalan maansiirto Oy

Monipuolinen maanrakennus- ja purkutöiden ammattilainen

Ota yhteyt­tä

Toimintamme

Asik­ka­lan Maan­siir­to on moni­puo­li­nen maan­ra­ken­nus- ja pur­ku­töi­den ammat­ti­lai­nen jol­ta voit tila­ta raken­nus­ten pur­ka­mi­set, uuden raken­nuk­sen perus­tus­työt, sekä murs­kaus­työt.

Eri­tyis osaa­mis­tam­me on beto­ni ja tii­li­jät­teen käsit­te­ly ja kier­rä­tys uudel­leen käyt­töön. 

Beto­ni­murs­ke on erin­omais­ta maan­ra­ken­nus käy­tös­sä hyvän tii­vis­ty­vyy­den ja kan­ta­vuu­den ansios­ta esim. tiet, pysä­köin­tia­lu­eet, kevyen­lii­ken­teen­väy­lät, pihat, met­sä­au­to­tiet, ym.

Murs­kaus­ka­lus­tom­me on kevyt siir­tää joten pys­tym­me murs­kaa­maan pie­net­kin erät tehok­kaas­ti ja edul­li­ses­ti.

Sauli Santamäki on Asikkalan vuoden 2016 nuori yrittäjä

Kiinnostuitko palveluistamme?